Priser på kørekort ved Durups køreskole i Viborg

Pris for basispakken 13.995 kr. incl. moms

Basispakken består af:
  • 29 lektioner teori
  • 4 kørelektioner på lukket øvelsesplads
  • 16 kørelektioner på vej (inkl. motorvejs- og mørkekørsel)
  • 4 kørelektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)
  • 1 ekstra kørelektion lige før køreprøven
Betaling
Betales i to rater.
Rate 1 betales ved holdstart
Rate 2 betales inden bestilling af køreprøver

Eventuelle ekstra kørelektioner af 450 kr pr. lektion betales efter aftale.
Andre udgifter ved kørekort:
  • Pasfoto ca. 100 kr.
  • Lægeerklæring ca. 400 kr.
  • Færdselsrelateret førstehjælp ca. 500 kr.
  • 1 leje af skolevogn til prøven 500 kr.
  • 1 prøvegebyr til staten 600 kr.
Har du 0 fejl i første teoriprøve får du 1.000 kr. tilbage.
Husk at du kan starte 3 måneder før du bliver 17 år.